Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansökningsdatum samt information kring bidragsansökningar: Övriga bidrag och stipendier på Medarbetarwebben
Innan du kan göra en bidragsansökan så behöver det upprättas en fullkostnadskalkyl: 

Vid behov av hjälp kontakta din ekonom.
Efter det att en fullkostnadskalkyl har upprättats ska den signeras av ekonom och sedan av prefekt innan själva ansökan skickas in.

Bäck
Foto: Helena Alexanderson