Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Söka bidrag

Ansökningsdatum samt information kring bidragsansökningar: Övriga bidrag och stipendier på Medarbetarwebben
Innan du kan göra en bidragsansökan så behöver det upprättas en fullkostnadskalkyl: 

Vid behov av hjälp kontakta din ekonom.
Efter det att en fullkostnadskalkyl har upprättats ska den signeras av ekonom och sedan av prefekt innan själva ansökan skickas in.

Bäck
Foto: Helena Alexanderson